Bert Leysen

Operations Manager, Tauw België

Bert Leysen studeerde aan de KULeuven af als burg. ir. chemie, met een bijkomend diploma als burg. ir. industriële bedrijfskunde. Hij startte zijn carrière als milieuadviseur in een kleiner adviesbureau waar hij betrokken was bij alle aspecten van de recente milieuwetgeving.  Sinds 1997 is hij bij Tauw België verantwoordelijk voor de afdeling lucht. Zijn ervaring situeert zich op het uitvoeren van luchtmetingen, interpretatie van wetgeving, keuring van vast opgestelde meetapparatuur en technische advisering met betrekking tot overschrijdingen van emissienormen. Meer bepaald de vorming en reductie van dioxine-emissies behoren tot zijn specifieke expertise. Daarnaast is Bert Leysen binnen Tauw België tevens verantwoordelijk voor het operationeel management.

Uit de vele contacten met klanten en met nieuwe medewerkers binnen het eigen adviesbureau, merk ik dat er vaak vragen opduiken rondom emissiemetingen en vooral de interpretatie hiervan. Het is dan ook een uitdaging om een publiek, dat niet steeds over de noodzakelijke specialistische opleiding beschikt, zich te laten verdiepen in deze technische materie, en dit zonder hun interesse te verliezen.

Sessions from Bert Leysen: