Carl Wtterwulghe

Carl Wtterwulghe heeft ruim 40 jaar ervaring in de verzekeringswereld (o.m. bij Union Fenix Espagnol, Royale Belge, AXA en Delta Lloyd Life). Hij was actief lid van de commissie distributie en de werkgroepen MIFID bij Assuralia en bouwde zo een aanzienlijke kennis op over AssurMiFID en de uitwerking hiervan. Sinds 2014 is Carl Wtterwulghe actief als opleider voor verschillende opdrachtgevers. Ondertussen gaf hij al meer dan 300 opleidingssessies aan 6.500 deelnemers. Hij geeft ook regelmatig opleidingen voor maatschappijen en verzekeringstussenpersonen. Verder begeleidt hij tientallen distributeurs in verzekeringen bij de toepassing van AssurMiFID-gedragregels en de antiwitwaswetgeving.

Carl Wtterwulghe a plus de 40 ans d’expérience dans le monde de l’assurance. Il a travaillé à l’Union & Fenix Espagnol, La Royale Belge, Axa et Delta Lloyd Life. Il était un membre actif de la commission distribution et des groupes de travail AssurMiFID d’Assuralia. Ainsi, il a acquis une connaissance considérable au sujet de AssurMiFID et de l’élaboration de ceci. Depuis 2014, Carl Wtterwulghe est actif comme formateur pour différentes organisations de formation. Depuis lors, il a déjà donné plus de 300 sessions de formation à ce sujet à plus de 6.500 participants. Ils donne aussi régulièrement des formation pour des compagnies d’assurances et des intermédiaires d’assurances. En plus, il accompagne des dizaines de distributeurs d’assurances à l’application des règles de conduite AssurMiFID et la législation Antiblanchiment.

Sessions from Carl Wtterwulghe: