Els Michiels

Advocaat

Els Michiels behaalde haar diploma in de rechten in 2001, waarna ze in datzelfde jaar haar advocatencarrièrre aanvatte in een kantoor, waar ze zich kon toeleggen op het verzekeringsrecht en het verkeersrecht.  Al snel bouwde zij een zelfstandige praktijk uit, die zich -naast het verzekeringsrecht-  voornamelijk op het  aansprakelijkheidsrecht en het bouwrecht entte. Tevens wordt zij reeds jaren door de Arbeidsrechtbank aangesteld  als schuldbemiddelaar en door het Vredegerecht als bewindvoerder.  Zij volgde met succes een bijkomende opleiding in het jeugdrecht en is erkend jeugdadvocaat. In 2008 begon de samenwerking met het kantoor Byvoet, dat in 2015 werd omgevormd in Byvoet & Michiels. Els Michiels behandelt naast onze domeinen, tevens dossiers inzake betalingsmoeilijkheden en bewindvoeringen.

Sessions from Els Michiels: