Gina Van den Borre

Gina Van den Borre

Gina Van den Borre is sinds meer dan twintig jaar erkend en voltijds actief als bemiddelaar in familiezaken, alsook in burgerljjke en ondernemingszaken (www.deBemiddeling.be). Doorheen de jaren heeft zij een bijzondere expertise opgebouwd in minnelijke en gerechtelijke bemiddeling. Zij behaalde een graduaat boekhouding wat in ondernemingszaken een grote toegevoegde meerwaarde is, en bekwaamde zich in de psychologische aspecten van de buitengerechtelijke conflictoplossing.

Als voormalig lid van de Federale Bemiddelingscommissie, alsook als voormalig stafmedewerker bij VOBA, de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage, was zij reeds betrokken bij het uitbouwen en promoten van bemiddeling als een alternatieve wijze van conflictoplossing. Zij is rechter in ondernemingszaken. Zij publiceerde en treedt regelmatig op als spreker op diverse fora over verschillende onderwerpen rond bemiddeling. Zij is mede-organisator van opleidingen voor bemiddelaars en voor alle professionelen die beroepshalve met bemiddeling te maken hebben.

Sessions from Gina Van den Borre: