Hendrik Leurs

“Veel anekdotes en eigen voorbeelden uit de praktijk.”
“Super spreker met veel kennis.”
Deelnemers over de opleiding 'De grondwaarde van bouwgronden algemene beïnvloedingsfactoren | waardebepalende factoren bij onbebouwde percelen | parameters met bovenregionale invloed | grondwaarde bij bebouwd onroerend goed | taksado'

“Duidelijk – goed te volgen."
“Super spreker met zeer veel kennis.”
“Zeer veel praktijkvoorbeelden.”
“Bevlogen spreker, goede syllabus.”
Deelnemers over de opleiding 'Analytisch taxeren van vastgoed price is what you ask, value is what you get'

Sessions from Hendrik Leurs: