Jens Debièvre

Advocaat-vennoot, Lydian

Advocaat te Brussel sinds 2004. Expert (economisch) bestuursrecht, m.n. overheidsopdrachten, PPS, concessies, verzelfstandiging, overheidsbedrijven, ESR2010 en nutsectoren. Spreekt en schrijft vaak over deze topics.

Als kind van 2 onderwijzers en oudgediend assistent aan de VUB, zit lesgeven me in het bloed. Ik maak cliënten en cursisten graag wegwijs in de complexe wereld van het economisch bestuursrecht. Maar ik leer ook bij over hoe de praktijk omgaat met steeds wijzigende regelgeving en rechtspraak.

Sessions from Jens Debièvre: