Jeroen Brouwers

Projectverantwoordelijke e-health, big data en medische ongevallen

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Jeroen Brouwers is binnen het VPP projectverantwoordelijke van, onder andere, het thema medische ongevallen.

Sessions from Jeroen Brouwers: