Jonas Voorter

Advocaat

Jonas Voorter behaalde zijn master in de rechten (Overheid en Recht) aan de Universiteit Hasselt (2016, cum laude). Via het Erasmus Belgica programma verbleef hij een zestal maanden van deze masteropleiding aan de Université de Liège.

In 2016 startte Jonas als advocaat aan de balie van Limburg bij Adhemar Law. Gedurende deze periode ontwikkelde Jonas een grote interesse voor het vastgoed- en bouwrecht, het overheidsopdrachtenrecht en het algemeen administratief recht. Hij kreeg ook de kans om, naast zijn werkzaamheden als advocaat, mee te werken aan verschillende academische onderzoeksprojecten aan de Universiteit Hasselt onder begeleiding van Prof. Dr. Bernard Vanheusden. In 2018 werd hij eveneens aangesteld als praktijkassistent aan de Universiteit Hasselt voor het vak “Beginselen van het recht. Privaat en publiek recht”.

In september 2019 maakte Jonas definitief de overstap van de advocatuur naar de academische wereld en startte een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Hasselt rond de juridische aspecten (knelpunten/mogelijkheden) van circulair bouwen. Dit doctoraatsonderzoek is nadrukkelijk verbonden met en ligt in het verlengde van het onderzoeksproject “Proeftuin circulair bouwen” (OVAM).

Sessions from Jonas Voorter: