Jozef Rayen

Diensthoofd lokale recherche leefmilieu

Ik ben reeds sedert 1995 lid van de recherche leefmilieu (gekend als de milieupolitie) en werd er in 2013 diensthoofd. Gezien de voorliefde voor bijzondere wetgevingen was deze keuze niet echt ver te zoeken. Na de opleiding werd ik in 1999 aangesteld als milieuambtenaar en in 2009 als toezichthouder politiezone. Het takenpakket van mijn dienst behelst : milieu algemeen, controles afvaltransporten, stedenbouw – ruimtelijke ordening, dierenwelzijn en Cites, kansspelen, private bewaking, opvolging uitbatingsvergunning, opvolging geluidsdossiers, huisjesmelkerij, hormonen.
Als verbindingsofficier voor de materie Private bewaking worden de aanvragen inzake plaatsing, inzet vrijwilligers en toelating fouilles, afhandeld, alsook controles van de afgeleverde toelatingen op het terrein.

Interesse bracht mij naar de CITES-wetgeving. Opleiding, zelfstudie en ervaring op het terrein gaven mij de expertise. Het toenemend aantal klachten ten gevolge van muziek uit ontspanningsinstellingen, was aanleiding om deze materie op de voet te blijven volgen en hanteerbaar te houden voor zowel particulier als handhaver.

Mijn unieke functie als diensthoofd van deze dienst geeft mij het grote voordeel dat ik de theorie kan toetsen aan de realiteit en direct de moeilijkheden aan de lijve kan ondervinden. Meldingen van klagers, gemeentediensten en handhavers komen direct tot bij mij en dan vooral in topics die amper door politie beheerst worden, zoals dierenwelzijn en CITES, stedenbouw, kansspelen, private bewaking, huisjesmelkerij, milieu en in het bijzonder geluid. Alles is gestart met de opbouw van de aanpak van de huisjesmelkerij in Antwerpen. Gevraagd werd om het draaiboek en de werkwijze te komen toelichten. Nadien breidde dit uit naar bijzondere wetgevingen die zo praktisch mogelijk werden voorgesteld aan de interventieploegen. Later werd ik door diverse politiescholen gevraagd om niet alleen milieu(overlast) en stedenbouw te komen onderrichten, doch ook dierenwelzijn. Sedert 2013 kwam hier ook handhaving geluid (voor niet toezichthouders) bij, dit alles met vooral de nadruk naar toetsing aan de praktijk.

Sessions from Jozef Rayen: