Koen De Puydt

Advocaat-vennoot

Koen DE PUYDT studeerde in 1998 af als licentiaat in de Communicatiewetenschappen (VUB), terwijl hij werkte voor het onafhankelijke muziekblad RifRaf als journalist. Na zijn studies, zette hij zijn carrière als muziekjournalist voort bij De Standaard en Studio Brussel. Tegelijkertijd behaalde hij zijn licentiaatsdiploma Rechten, met specialisatie Publiek Recht aan de VUB (2002). In 2009 behaalde hij een Master in Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Antwerpen

In 2002 vervoegde Koen de Puydt een Brussels nichekantoor, gespecialiseerd in het Administratief Recht (stedenbouw en milieurecht, onteigeningen, overheidsopdrachten, beschermingswetgeving). Ondertussen bleef hij bij dePuydt-vanCauwelaert verantwoordelijk voor de dossiers in verband met handelsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Twee jaar later ging Koen de Puydt voltijds aan de slag bij dePuydt-vanCauwelaert. Hij was er verantwoordelijk voor de zaken in verband met stedenbouw- en milieurecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten, aannemingsrecht, zakenrecht, ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht. Hij publiceert ook over deze materies.

In 2010 fuseerden dePuydt-vanCauwelaert en GD&A Advocaten. Mr. Koen de Puydt stond als vennoot aan het hoofd van de cellen Onroerend recht/Bouwrecht en Ondernemingsrecht.

Sedert 2002 is hij docent “Contracten, Opdrachten en Mandaten” aan Syntra Brussel in de beroepsopleiding voor Vastgoedmakelaars. In de opleiding voor Vastgoedexperts gaf Mr. de Puydt les over bouwrecht. Hij is de initiatiefnemer van de Vastgoedcodex, een verzameling van wetteksten op maat van de vastgoedprofessional. De codex wordt vandaag in heel Vlaanderen gebruikt in de beroepsopleiding van de vastgoedmakelaars binnen Syntra.

In augustus 2012 richtte Mr. Koen de Puydt mede het advocatenkantoor ORYS op. In 2019 begon hij samen met Leo Peeters een nieuw project onder de naam SEEDS Law.

Koen DE PUYDT stond gedurende al die jaren aan de wieg van een aantal nieuwe producten. Zo ontwikkelde hij het business pack. Dit pack laat bedrijven toe juridische hulp in te schakelen zonder de greep op de kostprijs van deze bijstand te verliezen. Maandelijks betalen zij een vaste forfaitaire kost en daarvoor geniet zij van tal van voordelen, zoals ondermeer gratis eerstelijnsbijstand, gratis debiteurenbeheer en het voeren van bepaalde procedures tegen forfaitaire prijzen. Lees hierover meer in onze rubriek Business Pack.

Daarnaast innoveerde Koen DE PUYDT met zijn webshop met standaardcontracten, waarbij vastgoedprofessionals via abonnementsformules kunnen beschikken over contracten die steeds conform zijn met de vigerende regelvering.

Sessions from Koen De Puydt: