Kris Luyckx

Advocaat-vennoot, Desdalex

Zijn passie voor het strafrecht en bekwaamheid in het pleiten van correctionele zaken en assisenzaken groeide vanuit zijn stageperiode. Hij trad veelvuldig op in vele media-geladen strafdossiers onder meer als raadsman van de slachtoffers in de zaken Hans Van Themsche en Kim De Gelder.

Als voortrekker van de bloeiende afdeling strafrecht binnen het kantoor staat hij garant voor een correcte en snelle afhandeling van zowel financieel, fiscaal als economisch en sociaal strafrechtelijk getinte dossiers.

Door de internationalisering van het strafrecht en de grensoverschrijdende samenwerking van politie- en veiligheidsdiensten behandelt hij vaak dossiers in gans Europa en Amerika in samenwerking met plaatselijke correspondenten.

Verzoeken tot uitlevering of overlevering van of naar België behoren tot zijn dagelijkse praktijk en verder heeft hij zich toegelegd op druggerelateerde dossiers vaak verbonden met de invoer in de haven van Antwerpen. 

Tevens zetelt hij als voorzitter van de Vlaamse en de Brusselse Raad van economisch onderzoek inzake vreemdelingen en als voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Tuchtraad voor psychologen (Psychologencommissie). Als gastdocent (Universiteit Antwerpen) en docent is hij een veelgevraagd spreker.

Sessions from Kris Luyckx: