Kristof Van Acker

Kristof Van Acker is bio-ingenieur van opleiding en werkt als projectingenieur in de groep industriewater bij Witteveen+Bos. Hij was reeds extern milieucoördinator van 13 verschillende exploitaties in allerhande sectoren. Hij heeft een uitgebreide praktische ervaring inzake omgevingsvergunningsaanvragen, lozingsnormen, heffingen, waterzuiveringstechnieken, … en brede kennis van de milieuwetgeving met een wetenschappelijke onderbouwing.

Sessions from Kristof Van Acker: