Lee Uyttenhove

Advocaat, GSJ

Sinds 1 maart 2013 versterkt Lee Uyttenhove de vakgroep Onroerend goed, aannemingsrecht en overheidsopdrachten binnen het kantoor van GSJ advocaten. Als advocate valt zij – naast de theoretische kennis – terug op haar praktijkervaringen als juridisch adviseur bij de sociale huisvestingsmaatschappij de Ideale Woning en de FOD Justitie. Functies die zij uitoefende vooraleer zij zich een toga aanmat. Zij behandelt onder meer dossier inzake huurrecht, aannemingsrecht, verzekeringenrecht, algemeen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten. Naast advocate is zij ook lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool en maakt zij deel uit van de raad van bestuur van vzw Therapeuten voor Jongeren.

In 2008 behaalde Lee Uyttenhove naast haar diploma in de rechten, ook haar getuigschrift beroepsbekwaamheid ‘lerarenopleiding’. Lesgeven laat haar toe om haar passie voor het recht met haar passie van het lesgeven te combineren.

Sessions from Lee Uyttenhove: