Liesbet Stevens

Prof. dr. Liesbet Stevens, IFSW, KULeuven
Adjunct-directeur Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Liesbet Stevens zet zich al haar hele loopbaan in voor een gelijkwaardige samenleving en de bescherming van kwetsbare personen.
In 1993 behaalde ze aan de KU Leuven een baccalaureaat in de filosofie en in 2002 promoveerde ze tot doctor in de rechten. In haar publicaties legde ze zich voornamelijk toe op het strafrechtelijk kader met betrekking tot de integriteit van personen. Sinds 2002 doceert ze het vak ‘seksueel strafrecht’.
Van 2004 tot 2009 werkte ze als raadgever gelijke kansen voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. In 2008 werd ze lid van de Raad van Bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
Sinds september 2014 is ze aan de slag als adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Sessions from Liesbet Stevens: