Matthias Gesquière

Vennoot

Matthias Gesquière specialiseert zich in het vennootschapsrecht (fusies en overnames en conflicten binnen het vennootschapsleven) en het insolventierecht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, beslagrecht, zekerheden). In deze materies staat hij zowel Belgische als internationale cliënten bij in contractenwerk en procedures.

Hij wordt regelmatig aangesteld als curator van faillissementen en vereffenaar van vennootschappen.

Matthias is op heden gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel.

Matthias is licentiaat (master) in de rechten (UGent 2002), behaalde een bijzondere licentie in het Europees recht (ULB 2003) en een postgraduaat corporate finance (KULeuven 2008).

Matthias is sinds 2004 lid van de Balie Gent.

Sessions from Matthias Gesquière: