Matthias Strubbe

Advocaat, LDR

Matthias Strubbe is als advocaat actief bij LDR, waar hij zich voornamelijk focust op de materie van de ruimtelijke ordening, natuurregelgeving en socioeconomische vergunningen. Hij legt zich in het bijzonder toe op adviesverlening in het kader van grote projecten, administratieve procedures en procedures voor de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

Sessions from Matthias Strubbe: