Michaël Warson

Advocaat-vennoot en mediator SOLVIMUS

Michaël Warson is advocaat-vennoot, mediator, adviseur familiebedrijven en curator in het kantoor SOLVIMUS ADVOCATEN & BEMIDDELAARS. Juridische kennis combineren met communicatieve, onderhandelende en bemiddelende vaardigheden zijn voor hem de essentie van een modern advocaat of een advocaat-mediator. Hij doceert communicatievaardigheden, onderhandeling en bemiddeling in het kader van de BUBA-opleiding advocaten-stagiairs, is gastdocent aan Faculteit Rechtsgeleerdheid te Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK) en veelgevraagd spreker op seminaries en opleidingen inzake alternatieve conflictoplossing. Naast lid van de ADR-commissie OVB, syndicus van de ADR-commissie van de Orde van Advocaten Limburg en lid van de Algemene Commissie van de Federale Bemiddelingscommissie is hij coauteur van het boek “Praktische Gids Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken” en auteur van diverse bijdragen en artikelen inzake alternatieve conflictoplossing en de integratie ervan binnen de advocatenpraktijk.

Het integreren van noodzakelijke vaardigheden in de advocatenpraktijk is een passie geworden die ik enorm graag deel met mensen en beroepsgenoten. Het is door de interactie van nieuwe ideeën en de confrontatie van nieuwe inzichten dat zowel mijn publiek als ikzelf rijker worden als mens, als advocaat en als mediator.

Sessions from Michaël Warson: