Nathalie Van Trier

Projectcoördinator 2036, OVAM

Bio-ingenieur, met 18 jaar ervaring in de bodemsaneringssector.

Eerst 6 jaar als projectadviseur bij een erkende bodemsaneringsdeskundige.

Daarna bij de afdeling Bodembeheer van de OVAM: na enkele jaren ervaring als bodemdossierhouder de functie van projectcoördinator opgenomen.

Tot 2018 coördinator van het inventarisatieproject, waarbij samen met de lokale besturen de vervollediging van de gemeentelijke inventaris van risicogronden is gerealiseerd. Sinds mei 2017 coördinator van het 2036project. Met deze overkoepelende coördinatie houden alle bodemteams de focus op de 2036doelstelling, worden de verschillende acties gestroomlijnd en gekoppeld aan de nodige communicatie.

“Beheerst haar materie”
Deelnemer over de opleiding 'Zomeropleiding milieu Themazaal BODEM EN SANERINGEN | overzicht van de wijzigingen van VLAREBO die van kracht zijn sinds 1 april 2019 | 2036doelstelling: activeringsbeleid en instrumenten op maat van de verschillende doelgroepen'

Sessions from Nathalie Van Trier: