Nils Broeckx

Advocaat

Nils Broeckx studeerde rechten aan de UAntwerpen (2010 magna cum laude). In 2016 promoveerde hij aan de UAntwerpen tot doctor in de rechten op een proefschrift met als titel “Orgaantransplantatie. Een juridische analyse”. Dat proefschrift werd bekroond met de tweejaarlijkse wetenschappelijke prijs voor het gezondheidsrecht André Prims. Sinds 2016 is hij verbonden aan het kantoor.

Nils heeft een brede interesse in het gezondheidsrecht. Vanuit zijn academische achtergrond beschikt hij over expertise inzake het juridisch kader voor lichaamsmateriaal en inzake medische aansprakelijkheid.

Nils publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over orgaantransplantatie en medische aansprakelijkheid.

Sinds juni 2016 is Nils lid van het ethisch comité van het AZ Klina te Brasschaat.

Nils is sinds oktober 2017 gastprofessor aan de UAntwerpen waar hij de module ‘schade en schadeloosstelling’ doceert in het Postgraduaat Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (Allic).

Sessions from Nils Broeckx: