Pascal Mortier

Advocaat

Mr. Mortier is avocaat te Gent, gespecialiseerd in zaken van (zware) lichamelijke schade. Reeds meer dan 15 jaar juridisch adviseur van VZW Verkeersslachtoffers en VZW Whiplash.

De rechtsgeleerde Henri De Page begon het hoofdstuk over de vergoeding voor lichamelijke schade met “lasciate ogni speranza voi ch’entrate” (gij die hier binnengaat, laat alle hoop varen – uit Dante, over de Hellepoort).

Ik merk voortdurend op hoe bepaalde juridische begrippen betreffende lichamelijke schade niet volledig juist worden geïnterpreteerd en/of toegepast en welke verkeerde redeneringen worden opgebouwd omtrent de vergoeding voor lichamelijke schade. Zo kan onwetendheid leiden tot een onrechtvaardige vergoeding. Het hoofdprobleem bij de vergoeding voor lichamelijke schade ligt bij de toepassing van de kapitalisatiemethode ; vele juristen (en bepaalde rechters) begrijpen de problematiek van de kapitalisatie onvoldoende en dit heeft tot gevolg dat het slachtoffer al te vaak een abnormaal lage vergoeding bekomt voor zijn blijvende lichamelijke schade.

Sessions from Pascal Mortier: