Peter Cauwenberg

Senior Project Manager, HydroScan Group

Peter werkt als ingenieur sinds 1993 voor bedrijven en overheden op het domein water. Terwijl in de jaren 90 het uitbouwen van zuiveringsinfrastructuur en het behalen van lozingsnormen centraal stonden, werkt Peter momenteel vooral aan projecten rond duurzaam en integraal waterbeheer. Nieuwe uitdagingen ziet hij in het anticiperen op effecten van klimaatsverandering.

“Interessant actueel thema!”
Deelnemer over de opleiding 'Milieuopleiding 2019 TWEEDAAGSE WATER | Waterrisico’s in een veranderend klimaat'

Sessions from Peter Cauwenberg: