Philippe Mulliez

Partner, Eubelius

Philippe maakt deel uit van de praktijk vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames van Eubelius. Hij legt zich toe op de M&A  praktijk, met bijzondere aandacht voor joint ventures en verschillende samenwerkingsvormen. Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit.

Sessions from Philippe Mulliez: