Quirin Vyvey

MER-deskundige

Specialities: Strategisch omgevingsadvies en Trouble-shooting van diverse en complexe milieu, natuur – en omgevingsproblemen;
Milieueffecten: bepalen van de verschillende milieueffecten van een infrastructuur of industriële activiteit en beoordeling van het milieueffect t.o.v. wetgeving en stakeholders;
Onafhankelijke MER-coördinator, MER-deskundige Biodiversiteit, MER-deskundige Oppervlaktewater en afvalwater;
Externe milieucoördinator.
 

Sessions from Quirin Vyvey: