Sven Eggermont

Advocaat-partner HCGB Advocaten

Sven Eggermont (°1985) studeerde in 2008 af als licentiaat in de rechten (grote onderscheiding) en verdedigde in 2015 zijn doctoraat in het familierecht, over de juridische bescherming van private relaties (Tweerelaties. Huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed, Antwerpen, Intersentia, 2016, 665 p.).

Sinds 2013 is hij als advocaat verbonden aan de Antwerpse balie. Hij legt zich exclusief toe op advisering, bijstand en vertegenwoordiging van personen en families in zaken betreffende het personenrecht, het familie- en familiaal vermogensrecht en het familiaal procesrecht, in alle (ook internationale) aspecten. Sinds september 2018 is hij partner bij het kantoor HCGB Advocaten.

Sedert 2012 doceert Sven Eggermont het vak familierecht aan Odisee te Brussel en hij werd als gastprofessor aangesteld voor enkele opleidingsonderdelen aan de UGent (academiejaar 2015-16) en de Universiteit Antwerpen (2016-2017). Sinds het academiejaar 2018-19 is hij gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen waar hij het vak familiaal procesrecht doceert.

Sven Eggermont is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor familierecht en maakt deel uit van de redactie van het Nieuw Juridisch Weekblad. Hij is auteur van tal van wetenschappelijke publicaties en geeft geregeld voordrachten over onderwerpen binnen het ruime familie(proces)recht.

“Heel vlot – veel kennis”
Deelnemer over de opleiding 'Capita selecta 2019 het nieuwe familierecht'

Sessions from Sven Eggermont: