Sven Sobrie

Advocaat

Sven Sobrie studeerde in 2010 af aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven. Daarna trad hij bij zijn alma mater in dienst als assistent bij het Instituut voor Gerechtelijk Recht. In 2016 promoveerde hij met een proefschrift over het procederen qualitate qua.

Sinds 2012 is Sven advocaat; in 2012 werd hij lid van de Brusselse Balie en vervoegde hij vervolgens het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te Antwerpen en trad toe tot de Antwerpse Balie.

Hij is auteur van verschillende publicaties en laureaat van de TPR-prijs 2015. Voorts levert hij juridische ondersteuning aan de FOD Justitie in het kader van de actuele gerechtelijke hervormingen.

“Heel vlotte uiteenzetting van een interessant onderwerp waarover nog niet veel opleidingen gegeven zijn. De didactische vaardigheden en documentatie van de spreker waren uitstekend.”
Deelnemer over de opleiding 'De dwangsom: stand van zaken en recente ontwikkelingen'

Sessions from Sven Sobrie: