Tom Swerts

Advocaat-vennoot, GD&A-advocaten

Tom SWERTS behaalde in 1998 zijn Licentiaatsdiploma Biologie, specialisatie ecologie en studeerde in 2002 af als licentiaat in de Rechten. Tijdens zijn rechtenstudie was Tom Swerts als juridisch medewerker werkzaam bij Goossens Sebreghts Jacqmain en na het behalen van zijn diploma begon hij zijn carrière bij Monard-D’Hulst binnen de cel administratief recht. In 2003 vervoegde Tom Swerts GD&A-advocaten waar hij vandaag als vennoot verantwoordelijk is voor de cel Milieurecht en Ruimtelijke Ordening/Stedenbouw. Tom Swerts is bovendien een veelgevraagde gastspreker op tal van opleidingen voor onderwerpen aangaande milieuwetgeving, ruimtelijke ordening en stedenbouw.

"Op een ludieke aangename manier gegeven. Gesproken vanuit ervaring."
"Zeer aangenaam ondanks de zware materie."
"Tom Swerts is een aangenaam persoon om naar te luisteren."
"Duidelijke toelichting, zeer informatieve sessie."
"Tom Swerts kan droge materie met praktische voorbeelden en anekdotes aantrekkelijk maken. Ruimtelijke ordening aantrekkelijk maken: het is niet iedereen gegeven."
"Zeer vlot, grote kennis, goede duidelijke uitleg."
Deelnemers over de opleiding 'De basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw'

 

"Droge materie, zeer boeiend gebracht”
Deelnemer over de opleiding 'Aansprakelijkheden van de milieucoördinator'

 

“Fijne spreker, heel vlot, goede voorbeelden”
“Vlot en duidelijk”
Deelnemers over de opleiding 'Actualia ruimtelijke ordening en stedenbouw het nieuwe decreet Gemeentewegen | het nieuwe Onteigeningsdecreet | woonreservegebieden | ruimtelijk transformatiebeleid en meergezinswoningen'

 

Sessions from Tom Swerts: