Tomas Delimon

Omgevingscoördinator, Envicas bvba

Senior consultantexpert in milieuzaken, reeds meer dan 17 jaar ervaring met een brede kijk op de samenhangende multidisciplinariteit van energie, veiligheid, kwaliteit tot ruimtelijke ordening. Specialisaties: milieucoördinatie, omgevingsvergunning, conformiteitsaudits, milieuadministratie.

Erkend extern milieucoördinator type A
Energiedeskundige type C, publieke gebouwen
Bestuurder VMx
Lid redactiecomité nieuwsbrief Milieu & Bedrijf, Milieukrant, sentral care Wolters Kluwer.

Werkzaam bij ENVICAS bvba
Begijnhofplein 5 bus 8, B-3545 Halen
T +32 (0)11 591 951 • www.envicas.be

Envicas is een onafhankelijk adviesbureau. Wij gaan naar de kern van de zaak en denken hierbij niet enkel technisch en juridisch, maar ook tactisch en strategisch. Samen met de klant zoeken we naar een praktisch haalbare oplossing. Hierbij staat een persoonlijke en grondige aanpak centraal. De hoge graad van specialisatie van onze medewerkers en hun onderlinge wisselwerking garanderen u bovendien een kwaliteitsvolle dienstverlening. Bij het realiseren van deze doelstelling houdt Envicas zich aan volgende streven: het zoeken van een duurzame oplossing waarbij bedrijfseconomische overwegingen samengaan met een eerlijk respect voor de leefomgeving.

“Leerrijk & praktisch”
“Zeer praktisch en concreet! Handige tips, direct bruikbaar voor de milieucoördinator.”
“Interessante opleiding!”
Deelnemers over de opleiding "Nieuwigheden voor de milieucoördinator"

 

“Prima uiteenzetting met ook oog voor toekomstige wetgeving”
“Zijn kritische blik op de wetgeving en de kleine verschillen is zeer goed. Goede spreker! Aanrader!”
“Goede praktische kennis en voorbeelden”
“Er werden belangrijke tips gegeven i.v.m. koelmiddelen/airco’s"
"Linken naar normen voor bestekken, zeer nuttig"
"Veel input voor jaarverslag MC i.v.m. Vlaremtrein”
“Deel 1 vond ik té algemeen. Deel 2 was zéér goed. Heel praktisch en concreet. Waren de opleidingen maar allemaal zo.”
Deelnemers over de opleiding "De praktijk van de Milieucoördinator"

Sessions from Tomas Delimon: