Wouter Poelmans

Advocaat

Wouter Poelmans behaalde in 2015 met onderscheiding het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt. Binnen de afstudeerrichting “Rechtsbedeling” genoot hij een zeer algemene juridische vorming.

Het is tijdens deze opleiding dat zijn bijzondere interesse in het omgevingsrecht tot stand kwam. Na zijn rechtenstudies bleef Wouter Poelmans verbonden aan Universiteit Hasselt als assistent omgevingsrecht. Hij onderwees er omgevingsrecht, beginselen van het recht en twee practica m.b.t. het oplossen van juridische problemen en juridisch schrijven. Tevens voerde hij onderzoek in het omgevingsrecht. Daarnaast was Wouter Poelmans nog redactiesecretaris van het juridisch tijdschrift Milieu- en Energierecht van maart 2016 tot september 2017.

In oktober 2017 vervoegde Wouter Poelmans het advocatenkantoor GD&A Advocaten, waar hij zich voornamelijk toelegt op dossiers inzake omgevingsrecht.

“Zeer aangename spreker, voldoende kritisch in zijn betoog, ruime kennis”
“Zeer goed, met praktijkvoorbeelden toegelicht”
Deelnemer over de opleiding: "Nieuwigheden van de Codex-trein."

 

“Prima lesgever.”
“Kent zijn vak goed.”
“De inhoud van de opleiding was zeer interessant. De spreker haalt veel leuke voorbeelden aan die tegelijkertijd enorm leerrijk zijn.”
“Geeft voorbeelden die de materie duidelijk maken.”
Deelnemer over de opleiding: "Aansprakelijkheden van de milieucoördinator."

Sessions from Wouter Poelmans: