Verplichte asbestinventarisatie!

5 maart 2017

Asbest leek lang geen prioriteit… noch voor de overheid noch voor privépersonen. Maar enkele zware branden -en de resulterende verontreiniging- en rechtszaken tegen producenten ten gevolge van de nefaste gezondheidsrisico’s, hebben het materiaal weer volop in de actualiteit gebracht. Ook de media besteden er weer meer aandacht aan. Dat hierbij soms te dramatisch bericht wordt, draagt bij tot een uiterst negatieve perceptie van wat eens een sterk, goedkoop en duurzaam bouwmateriaal was.

Verplichte asbestinventarisatie

Het gebruik van asbest is sinds eind jaren ’90 verboden in de Europese Unie. Maar dit verbod geldt nog lang niet wereldwijd. De overheid werkt momenteel aan een nieuw kader (o.a. voor analyse en risico-indeling) en OVAM wil tegen 2040 Vlaanderen zelfs vrij van asbest hebben.

Raar maar waar… er zijn nog altijd werkgevers die nog steeds niet in orde zijn met de verplichting om een asbestinventaris te hebben voor elke werkplek. Deze verplichting is nochtans al sinds 1995 in voege. Ook in de landbouw is er eerder een overtuiging dat er toch niet gecontroleerd wordt door FOS WASO en men dit gerust kan ‘vergeten’.

In 2018 ook voor privéwoningen

Vanaf 2018 wordt deze verplichting tot asbestinventarisatie ook uitgebreid naar de verkoop van privéwoningen. De invoering van de Vlaamse Woningpas omvat namelijk ook een verplicht gedeelte asbestinventarisatie op het moment dat men het onroerend goed wenst te verkopen.

De aanwezigheid van asbest en het type toepassingen ervan kan een invloed hebben op de marktprijs van de woning en kan door de opname ervan in de Vlaamse Woningpas dus niet meer als verborgen gebrek aangehaald worden om later af te zien van de aankoop.

Zowel industrie, landbouw als privégebouwen zijn dus gebaat met een actuele asbestinventaris.

Meer weten?

Hoe de wetgeving hierover in elkaar steekt, hoe asbest te herkennen en hoe ermee om te gaan wordt in detail behandeld in het seminarie “Asbest: terug van (nooit) weggeweest” dat in juni doorgaat in Hasselt, Edegem en Gent.

13-06-2017 Edegem (NM) 
16-06-2017 Gent (VM) 
20-06-2017 Hasselt (VM) 

De sessie in Gent kan op dezelfde dag gecombineerd worden met de opleiding ‘De basisbeginselen en begrippen in ruimtelijke ordening en stedenbouw’. In Hasselt kunt u in de namiddag terecht voor de opleiding ‘Update wetgeving bodemverontreiniging en de praktijk van bodemonderzoek en -sanering’.

Confocusexpert

Ir. Sergé Venken, Extern Milieucoördinator A

Over Miasma

Bent u op zoek naar een milieuadviesbureau? Dan bent u bij Miasma aan het juiste adres. Miasma is gelegen in het hartje van Limburg en heeft de nodige expertise opgebouwd om u verder te helpen! Met 20 jaar ervaring in de dienstverlening op het vlak van organisch afval en slibverwerking zijn zij uw aanspreekpunt voor uw projecten. Zij zorgen voor de nodige analyses en vergunningen en geven u advies over verwerkingsopties, recyclage en opwekken van groene energie door biogas. Miasma.be voert reeds jaren asbestinventarissen uit en biedt eveneens sloopinventarisaties aan. Daarnaast is Miasma door OVAM Vlarel-erkend voor de bemonstering van asbest in hopen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.