live webinar

Capita selecta inzake vereffening-verdeling: vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden

10 december 2020 @ 13:00 - 17:15

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Recent gaf Mr. Nathalie LABEEUW een interview aan Confocus over "vereffening-verdeling bij echtscheiding en overlijden: basisprincipes en aandachtspunten".
Lees hier het volledige artikel!

Programma

13u00
Start van de LIVE webinar

Mr. Labeeuw zal tijdens deze LIVE webinar volgende, uit de praktijk gegrepen casussen behandelen:
 • is art. 815 BW van toepassing op vrijwillige onverdeeldheden (zoals schenkingen)?
 • schuilt er gevaar wanneer een partij niet (uitdrukkelijk) berust in het vonnis waarbij de gerechtelijke vereffening-verdeling werd bevolen?
 • wat met intresten bij een vereffening-verdeling?
 • is art. 1432, tweede lid BW slechts een anti-misbruikbepaling voorbehouden voor uitzonderlijke situaties?
 • hoe stel je een vordering tot inkorting in ten aanzien van een niet-deelgenoot?
 • is de sanctie van heling van toepassing wanneer geen melding wordt gemaakt van geregistreerde schenkingsakten?
 • kan een nalatenschap worden afgewikkeld op basis van slechts een kopie van een eigenhandig testament?
 • is een schenking van een ouder door middel van overschrijving op de gemeenschappelijke bankrekening van echtgenoten een schenking gedaan aan één echtgenoot of aan beide echtgenoten?
Raadsheer Van den Bergh zal tijdens deze LIVE webinar o.a. dieper ingaan op de materie van de deelakkoorden. Ook zal hij bijzondere aandacht besteden aan bewijsrechtelijke vraagstukken in de vereffening-verdeling, die vaak onderbelicht blijven maar die niet zelden de sleutel zijn voor de oplossing van het geschil.
 
Volgende topics komen aan bod :
 • wat is een deelakkoord?
 • hoe wordt een deelakkoord bewezen? Kan de notaris-vereffenaar worden opgeroepen als getuige inzake een beweerd mondeling afgesloten deelakkoord?
 • zijn deelakkoorden tegenstelbaar aan schuldeisers?
 • kan een deelakkoord inzake vrijwillige inbreng in natura in het nieuwe erfrecht worden aangevochten d.m.v. de pauliana?
 • zijn deelakkoorden buiten de rechtbank en buiten de notaris om afgesloten ook rechtsgeldig?
 • geldt de vrije keuze van notaris bij deelakkoorden tot overdracht van onroerende goederen?
 • wat met deelakkoorden en onbekwamen?
 • welke deelakkoorden zijn mogelijk inzake termijnen en instaatstelling bij de vereffening en verdeling?
 • wat met deelakkoorden die nu worden afgesloten in dossiers van “oude” vereffening en verdelingen : ressorteren deze onder de oude of de nieuwe wet?
 • hoe wordt het bewijs geleverd van een beweerde minnelijke verdeling als verweer tegen een eis tot uitonverdeeldtreding of als argument om de notaris-vereffenaar niet in werking te stellen?
 • hoe verloopt het bewijs tussen echtgenoten van eigendomsrecht, vergoedingsrecht en schuldvorderingen?
 • geldt een verschil in bewijsrecht in de vereffening-verdeling als er ook derden (schuldeisers, …) zijn betrokken?
 • wat is de rechtspositie van de notaris-vereffenaar bij bewijsrechtelijke problemen en onderzoeksmaatregelen?
 • is een kwijting in een verkoopakte tussen ouders en een kind tegenstelbaar aan de andere kinderen?
 • kunnen onderzoeksmaatregelen worden gevraagd door de partijen zelf, zonder tussenkomst van de notaris, met toepassing van artikel 19 Ger.W.?

17u15
Einde van de LIVE webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

 • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO: Het IGO neemt de inschrijvingskost ten laste. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

IAB (E0063/2020-05) / BIBF / IBR: erkend voor 4 uren permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

 • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
 • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
 • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
 • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
 • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
 • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
 • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers