Juri­dische op­­leid­ing­en voor cijfer­­beroepen

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Wetgeving ook voor u belangrijk

De juridische kant van uw beroep valt niet te onderschatten. Uw verantwoordelijkheden gaan vaak een stuk verder dan louter ‘cijfermatig’.

Een goede basiskennis van de wetgeving geeft u de nodige gemoedsrust om uw beroep vol vertrouwen uit te oefenen.

Permanente vorming

Voor al onze opleidingen vragen wij erkenningen aan bij de respectievelijke beroepsinstanties. Meer info over de accreditatie vindt u bij de verschillende opleidingen.

  • Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA)
  • Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BIBF)
  • Instituut voor de bedrijfsrevisoren  (IBR)