SPECIALISATIE-OPLEIDING SCHULDBEMIDDELAAR

U bent al schuldbemiddelaar?

Bent u reeds schuldbemiddelaar en wil u zich verder specialiseren? Volg dan onze webinars waarin verschillende specialisten uit de praktijk hun ervaringen met u delen. We bieden een on demand webinar-reeks aan van 10u. Weldra komt er ook een nieuwe opleidingsreeks in Hasselt die u ook als live webinars kan volgen.

Direct naar alle opleidingen schuldbemiddeling

U wil zich kandidaat stellen?

U heeft de ambitie om zich kandidaat te stellen? Verhoog dan uw kansen om aangesteld te worden, volg onze webinars inzake schuldbemiddeling en doe een aanvraag om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen!

In de toekomst zullen immers niet alleen de openbare of privé­-schuld­bemiddelings­diensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechts­deur­waarders die als schuld­bemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid. Onze webinars inzake schuldbemiddeling’ komen in aan­merking om op de lijst van schuld­bemiddelaars te komen!

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

On demand webinar-reeks (totaal van 10u)

Actuele ontwikkelingen – het einde van de CSR herroeping)
Mr. Wim Smits
 
Collectieve schuldenregeling in de praktijk
Mr. Manu Mertens

Kostprijs van de on demand webinars: zie kostprijs per webinar
Erkenningen: OVB – NOTARIAAT – SAMTES: 10 punten

On demand webinar-reeks (totaal van 10u)

Bewindvoering en schuldbemiddeling
Dhr. Walter Niewold
 
Rechten en plichten van de schuldeisers in het kader van de procedure collectieve schuldenregeling
Mr. Wim Smits
 
Raakvlakken tussen CSR en bewindvoering
Regina Gymza

Het beroep van schuldbemiddelaar

De rol van schuldbemiddelaar

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op een schuldbemiddelaar.

De rol van de schuldbemiddelaar staat beschreven in Artikel 1675/10, § 2 tot § 4 van het van het Gerechtelijk Wetboek. “De schuldenaar moet proberen tot een akkoord te komen tussen de schuldeisers en de schuldenaar met het oog op het terugbetalen van de schulden. Hij bereidt de minnelijke aanzuiveringsregeling voor en voert in verband daarmee onderhandelingen. De schuldbemiddelaar heeft de wettelijke verplichting om bij het uitwerken van de regeling toe te zien op de betaling bij voorrang van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.” Een moeilijke balans!

Kandidaat stellen

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de recht­banken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelings­opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Wie komt in aanmerking?

Artikel 1675/17 van het Gerechtelijk wetboek onderscheidt vier groepen van schuldbemiddelaars:

  • de erkende schuldbemiddelingsdiensten,
  • advocaten,
  • notarissen,
  • gerechtsdeurwaarders.

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

De precieze invulling van deze erkenning moet nog bij koninklijk besluit bepaald worden. In het Gerechtelijk Wetboek wordt wel al vermeld dat de schuldbemiddelaar een door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding gevolgd moet hebben. (Bron: Brochure FOD Economie: De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving)