on demand webinar

WEBINAR-REEKS | CURATOROPLEIDING: arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie | de nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 4u

Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie | de nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht

Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie
Mr. Jurgen De Vreese, advocaat Lydian & Mr. Marnix De Greve, advocaat Lydian

In deze webinar komt aan bod: de informatie en raadplegingsverplichtingen vóór het faillissement, bij het faillissement en na het faillissement, de verplichtingen bij aanvang van het faillissement, het lot van de lopende arbeidsovereenkomsten, opstellen en afgifte van sociale documenten, de aangifte van de schuldvordering, het nazicht, de aanvaarding, de aanhouding, of de betwisting van de schuldvordering, de rangregeling van de schuldvorderingen van werknemers, de rol van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers, outplacement, de overdracht na faillissement en de beschermingsregeling voor werknemers, sociaalrechtelijke aandachtspunten bij procedure gerechtelijke reorganisatie.

Nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht
Sandra Callewaert, doctoraatsonderzoeker, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Onderzoeksgroep Centrum voor Verbintenissenrecht UGent

De voorbije jaren hebben tal van zakelijke zekerheidsrechten veranderingen ondergaan. Soms was er sprake van een drastische hervorming zoals de Pandwet (inw. 01/01/2018) en het Invorderingswetboek (inw. 01/01/2020). Andere wijzigingen gebeurden op een meer verdoken manier. Deze webinar licht de veranderingen en bijhorende gevolgen toe. Hierbij komen zowel de zekerheidsrechten op roerende als deze op onroerende goederen aan bod. Daarnaast gaat de aandacht in deze lezing eveneens uit naar enkele belangrijke rechterlijke uitspraken binnen deze materie. Tot slot vindt een analyse plaats van een aantal rangconflicten aan de hand van concrete casussen.

Prijs

  • Prijs: € 230 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): erkenning in aanvraag.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers