live webinar

RECHTSDAGEN 2021 | BEWINDVOERING:

24 augustus 2021 @ 09:00 - 12:30

Inschrijven Print sessie

Programma

09u00
Start van de live webinar

Dhr. Walter Niewold, emeritus-vrederechter, Hasselt

We overlopen de wetgeving inzake bewindvoering en evalueren de wetswijzigingen ingaande op 1/3/2019 (Wet 21/12/2018 – B.S. 31/12/2018).
Onder meer zal worden behandeld:
• Overzicht en toelichting wet bewindvoering
• Wijziging regelgeving patiëntenrechten bij bewindvoering
• Verduidelijking “multidisciplinaire” taak bewindvoerder
• Verslaggeving bewindvoerder
• Medisch verslag
• Vereenvoudiging procedure
• Digitalisering dossier
• Toelichting en bespreking met praktische voorbeelden

Er wordt ook het probleem toegelicht van bewindvoerders die wegens onvermogen niet kunnen betaald worden door hun beschermde persoon en dan aankloppen bij het OCMW. Sedert 1 juni 2021 is het centraal register van de bescherming van personen in werking getreden en dient een verzoekschrift digitaal te worden neergelegd. Ook alle communicatie met betrekking tot bewindvoering verloopt op enkele uitzonderingen na digitaal. Het Ger.W. artikelen 1249/3 e.v. en het KB 12/2/2021 ( B.S. 13/3/2021 )houdende de werking van het centraal register van de bescherming van personen regelen deze materie maar zoals meestal verloopt deze opstart met de nodige kinderziekten. De eerste ervaringen worden toegelicht en kritisch geëvalueerd.
De webinar richt zich niet enkel tot juristen en bewindvoerders maar evenzeer naar mensen uit de medische wereld, hulpverlening en meer in het algemeen de sociale sector ( ocmw’s, sociaal huis, centra geestelijke gezondheidszorg enz… )
Emeritus-vrederechter Walter Niewold zal de onderwerpen behandelen vanuit de praktijk, aangevuld met talrijke voorbeelden.

12u30
Einde van de live webinar en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 165 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO: erkenning in aanvraag.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

Confocus E-learning: Live webinar

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Een live webinar vindt plaats op een vaste datum en uur. Log bij een LIVE webinar tijdig in!
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Vragen stellen tijdens de uitzending: Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de lesgever via een live chat.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Bezoek onze FAQ-pagina voor meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers