Joris J. De Smet

Joris J. De Smet

Joris J. De Smet is advocaat aan de balies van Brussel, Oudenaarde en West-Vlaanderen. Hij is tevens plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Gent. Hij studeerde rechten en fiscale wetenschappen, volgde aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen de opleiding tot erkend bemiddelaar. Hij is ook erkend als collaboratief advocaat. Mr. Joris J. De Smet is erkend als bemiddelaar in familiezaken, alsook in burgerlijke en ondernemingszaken. Joris trad ook op als docent in de postuniversitaire opleiding Curator-Vereffenaar (georganiseerd door KULeuven & UAntwerpen).

Hij is bijzonder vertrouwd met de problematiek van de onderneming in moeilijkheden, faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, vennootschapsgeschillen, de vereffening van Vennootschappen en de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen.

In 2015 publiceerde hij een boek over ondernemingen in moeilijkheden. Hij is de auteur van het Handboek faillissementsrecht & insolventiestrafrecht, Drongen, Skribis 2020, tweedelig, 1067 + 203 blz. Hij is redacteur van het TIBR en van het Geannoteerd Wetboek Ondernemingsrecht, beide uitgegeven door die Keure. Hij is auteur van diverse artikelen, onder meer over het insolventierecht en over de vereffening van vennootschappen, en treedt zeer regelmatig op als spreker op seminaries over insolventierecht.

Commentaren op het  “Handboek faillissementsrecht & insolventiestrafrecht”:
– Volledig waardoor je geen andere publicaties nodig hebt
– Bijzonder handig met de aparte bijlage
– Het is een uitzonderlijk goed werk. Eindelijk eens een goede combinatie tussen theorie en praktijk.
– Een indrukwekkend werkstuk!
– Eindelijk een UP TO DATE naslagwerk en een zeer handig apart consultatie wetgevingsboek!

Sessions from Joris J. De Smet: