In een – gewettigde – bekommernis om hun zaak te verdedigen, verliezen de advocaten dikwijls uit het oog dat die zaak ooit voor het Hof van cassatie zou kunnen terechtkomen. En het Hof van cassatie is niet alleen het hof van de procedurefouten. Het Hof kan nagaan of de rechter de bewijskracht van een stuk niet heeft geschonden. Zonder weliswaar zelf de feiten te kunnen onderzoeken, kan het Hof ook nagaan of de rechter, aan de hand van de feiten die hij zelf in aanmerking neemt, wel degelijk tot zijn besluit kon komen.

Het Hof van cassatie zal verder nagaan of een beslissing regelmatig met redenen is ontkleed, maar zal niet vragen dat de rechter alle argumenten beantwoordt. ​Het succes voor het Hof van cassatie hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de conclusie voor de rechter ten gronde.

Tijdens deze opleiding, zal de spreker zeer praktisch aankaarten waaraan de advocaat aandachtig moet zijn indien hij vreest dat zijn zaak ooit bij het Hof van cassatie terechtkomt en indien hij die nieuwe procedurele stap in de best mogelijke positie wil aanvangen.

Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat

Dit onderwerp staat momenteel niet op de agenda?
Contacteer Barbara en wij houden u op de hoogte.

Grasduinen in ons volledige aanbod

Dit of een gelijkaardig onderwerp als in-house opleiding?
Contacteer Barbara