Webinar-reeks SCHULDBEMIDDELING

U bent al schuldbemiddelaar?

Bent u reeds schuldbemiddelaar en wil u zich verder specialiseren? Volg dan deze webinar-reeks waarin verschillende specialisten uit de praktijk hun ervaringen met u delen.

U kan zich via deze webinar-reeks verder verdiepen in volgende materies: “actuele ontwikkelingen”, “het einde van de CSR”, “CSR in de praktijk”, “raakvlakken tussen CSR en bewindvoering”, “raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering”.

U wil zich kandidaat stellen als schuld­bemiddelaar?

U heeft de ambitie om zich kandidaat te stellen? Verhoog dan uw kansen om aangesteld te worden en volg deze webinar-reeks!

In de toekomst zullen immers niet alleen de openbare of privé­-schuld­bemiddelings­diensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechts­deur­waarders die als schuld­bemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid. Onze ‘webinar-reeks schuldbemiddeling’ komt in aan­merking om op de lijst van schuld­bemiddelaars te komen!

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Accreditatie arbeidsrechtbank

Volg de ‘webinar-reeks schuldbemiddeling’ en doe een aanvraag om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen!

U heeft de ambitie om zich te specialiseren in deze materie? Verhoog dan uw kansen om aangesteld te worden tot schuldbemiddelaar door deze webinar-reeks te volgen. Onze webinar-reeks komt immers in aanmerking als opleiding.

Erkenning

Er wordt een erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de Nationale Kamer van Notarissen en de OVB.

Duurtijd

De volledige webinar-reeks duurt exact 9u. 

Kostprijs

Voor de volledige reeks van 9u: 495€ excl. btw
Maak gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille en bespaar30% van het inschrijvingsgeld!

Thema’s van de webinar-reeks schuldbemiddeling

Actuele ontwikkelingen | het einde van de CSR (herroeping)
Mr. Wim Smits

Collectieve schuldenregeling in de praktijk
Mr. Manu Mertens

Raakvlakken tussen CSR en bewindvoering
Mevr. Regina Gymza

Raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Dhr. Walter Niewold

Docenten van de webinar-reeks schuldbemiddeling

Mr. Wim Smits
Advocaat-schuldbemiddelaar

Mevr. Regina Gymza
Rechter, arbeidsrechtbank Antwerpen

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Het beroep van schuldbemiddelaar

De rol van schuldbemiddelaar

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op een schuldbemiddelaar.

De rol van de schuldbemiddelaar staat beschreven in Artikel 1675/10, § 2 tot § 4 van het van het Gerechtelijk Wetboek. “De schuldenaar moet proberen tot een akkoord te komen tussen de schuldeisers en de schuldenaar met het oog op het terugbetalen van de schulden. Hij bereidt de minnelijke aanzuiveringsregeling voor en voert in verband daarmee onderhandelingen. De schuldbemiddelaar heeft de wettelijke verplichting om bij het uitwerken van de regeling toe te zien op de betaling bij voorrang van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.” Een moeilijke balans!

Kandidaat stellen

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de recht­banken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelings­opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Wie komt in aanmerking?

Artikel 1675/17 van het Gerechtelijk wetboek onderscheidt vier groepen van schuldbemiddelaars:

  • de erkende schuldbemiddelingsdiensten,
  • advocaten,
  • notarissen,
  • gerechtsdeurwaarders.

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

De precieze invulling van deze erkenning moet nog bij koninklijk besluit bepaald worden. In het Gerechtelijk Wetboek wordt wel al vermeld dat de schuldbemiddelaar een door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding gevolgd moet hebben. (Bron: Brochure FOD Economie: De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving)