De milieuwetgeving is een bijzonder breed onderwerp. In het kader van deze opleiding zullen we ons dan ook toeleggen op de volgende elementen, specifiek voor het Waalse Gewest:

  • het beheer en de sanering van vervuilde of potentieel vervuilde grond
  • de milieuvergunning; en de milieueffectenstudies

Het doel van deze opleiding is niet alleen om de toepasselijke regels op een algemene manier te beschrijven, maar ook om deze thema’s vanuit een praktisch oogpunt te benaderen, in het bijzonder in het kader van bouwprojecten, vastgoedtransacties, de uitbating van geklasseerde activiteiten en installaties, enz.

Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat

Dit onderwerp staat momenteel niet op de agenda?
Contacteer Barbara en wij houden u op de hoogte.

Grasduinen in ons volledige aanbod

Dit of een gelijkaardig onderwerp als in-house opleiding?
Contacteer Barbara