Milieumisdrijven krijgen het laatste decennium veel meer aandacht. Milieuschendingen met een beperkte schade aan mens of milieu worden gecatalogeerd onder milieu-inbreuken. Op 1 januari 2018 trad de Omgevingsprocedure in werking op alle niveaus. In Vlaanderen geldt voortaan de handhaving van de omgevingsvergunning. Veel milieumisdrijven worden bestuurlijk bestraft. Daarnaast is er het strafrechtelijk spoor van de parketten. Tijdens het seminarie laten we casussen over afvalstoffen, pesticiden, bodemverontreiniging, natuurbescherming en geluidsoverlast aan bod komen.

Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat

Dit onderwerp staat momenteel niet op de agenda?
Contacteer Barbara en wij houden u op de hoogte.

Grasduinen in ons volledige aanbod

Dit of een gelijkaardig onderwerp als in-house opleiding?
Contacteer Barbara