Omgaan met gevaarlijke stoffen: inspecties aangekondigd in 2017

8 februari 2017

Voor veel bedrijven maken gevaarlijke stoffen een significant deel uit van hun bedrijfsvoering. Dit is het geval voor zowel de producenten als de handelaars in chemicaliën, pesticiden, verven, inkten, brandstoffen, gassen, detergenten… alsook voor de gebruikers ervan. Ook in de logistieke sector kunnen gevaarlijke stoffen een belangrijke rol spelen. Omdat deze stoffen een milieu- en veiligheidsrisico inhouden, bestaat er een uitgebreid wetgevend kader rond.

Meer dan milieu en preventie
Martijn Bormans, Project Engineer van Vinçotte vertelt: “Voor kleinere bedrijven is het niet altijd gemakkelijk om door de bomen het bos te zien. Daarenboven komen niet alleen milieucoördinatoren en preventieadviseurs maar ook bedrijfsleiders en alle verantwoordelijken milieu, preventie en veiligheid in aanraking met deze problematiek. In plaats van te focussen op de klassieke verdeling milieu, preventie en veiligheid, is het beter om deze domeinen te kaderen binnen de bedrijfsprocessen aankoop, verkoop, opslag, gebruik & productie en aan- en afvoer (transport en afval). Het is namelijk belangrijk dat de verantwoordelijken voor deze processen een goed beeld hebben van alle wettelijke verplichtingen die voor hun proces belangrijk zijn. ”

Het belang van een beheerssysteem
Elk proces kent een eigen relevante wetgeving met verschillende aandachtspunten voor de verschillende proceseigenaars. Het is zeer belangrijk om in te schatten welke wetgevingen van toepassing is en op welke bedrijfsprocessen deze een invloed hebben. Kennis van de krachtlijnen van al deze wetgevingen is belangrijk om ermee aan de slag te gaan in een bedrijf. Een juiste aanpak van elke schakel in het proces helpt om een beheersysteem uit te bouwen en om tot een gezamenlijke aanpak van de milieu-, preventie- en veiligheidsverantwoordelijken te komen.

De verschillende wetgevingen
De belangrijkste wetgevingen zijn REACH (o.a. veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s), CLP (o.a. rekenregels voor mengsels), VLAREM (o.a. vergunningen en milieuvoorwaarden opslag), de Codex Welzijn (o.a. chemische agentia, kankerverwekkende en mutagene agentia, ontvlambare en brandbare vloeistoffen), het ARAB (brand- en ontploffingsgevaar), het VLAREMA (afvalstoffen) en het ADR (transport).

Inspecties op communicatie en opvolging van veiligheidsinformatie in 2017
De nationale campagne chemische agentia en REACH, uitgevoerd door de FOD WASO in de sector oppervlaktebehandeling van metalen (2015), toont aan dat er nog werk aan de winkel is. En op 10 januari heeft het Europese chemicaliënagentschap aangekondigd dat er in 2017 inspecties zullen plaatsvinden die focussen op de communicatie en opvolging van veiligheidsinformatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

Meer weten?

Dit voorjaar organiseert Confocus 3 opleidingssessies in samenwerking met expert Martijn Bormans, Project Engineer van Vinçotte. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met de doelstellingen, het toepassingsgebied en de inhoud van alle relevante wetgevingen en krijg de voornaamste aandachtspunten en praktische tips mee.

14-03-2017 Edegem (NM)
21-03-2017 Hasselt (NM)
19-05-2017 Gent (VM)

Confocusexpert

Martijn Bormans, Project Engineer van Vinçotte

Over Vinçotte

Met inspecties, testing, certificatie en opleidingen biedt Vinçotte alle oplossingen onder één dak om u en uw omgeving veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit te garanderen en te zorgen dat uw investeringen renderen. 2.500 integere experten werken volgens de regels van de kunst, vastberaden om een oplossing te vinden voor u, in elke situatie. Kan u de veranderingen in de wetgeving omtrent milieu en veiligheid niet meer bijhouden? Vinçotte als neutrale en onafhankelijke partner kan u hierbij helpen. Onze milieuspecialisten volgen voor u de evolutie van de veiligheidsen milieureglementering op de voet . Voor meer informatie kunt u terecht op de website van milieuadvies.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.