Projecten binnen juridische dienstverlening: een anomalie in het bestaande businessmodel?

De markt van de juridische dienstverlening verandert in snel tempo. Onderaan knabbelen de elektronische, expertsysteem gebaseerde dienstverleners. Bovenaan is er een duidelijke verandering in de machtspositie tussen ‘verkopers’ en ‘kopers’.

De realiteit van de businesswereld hakt behoorlijk in op het bestaande businessmodel:

  • Men wil weg van het ‘Cost-plus’ concept en het vervangen door vaste prijzen voor bepaalde diensten.
  • Akkoorden m.b.t. tarieven voor een langere periode zijn merkelijk moeilijker om af te sluiten. Klanten gaan meer ‘shoppen’ en dat in een meer en meer gefragmenteerde markt.
  • Projectmanagement gebaseerde benaderingen binnen de juridische dienstverlening sluiten beter aan bij het denkpatroon van de klanten en laat hen toe om beter de totale kost van hun eigen project in te schatten.

Bedrijven gaan hun eigen juridische departementen beter ontwikkelen en verwachten van advocatenfirma’s niet enkel dat ze op vragen antwoorden, maar ook dat ze meedenken in de business logica van het bedrijf.

Juridische firma’s moeten in het licht van het voorgaande hun businessmodel drastisch herzien en op een degelijke wijze de projectmanagement benadering in hun businessmodel insluiten. Maar wat is nu projectmanagement? En hoe kunnen ze dit nieuwe business concept effectief, efficiënt en winstgevend in hun praktijk inkapselen. Het antwoord in deze inleiding.

Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat

Dit onderwerp staat momenteel niet op de agenda?
Contacteer Barbara en wij houden u op de hoogte.

Grasduinen in ons volledige aanbod

Dit of een gelijkaardig onderwerp als in-house opleiding?
Contacteer Barbara