Wie met voeding bezig is, moet wettelijk gezien voedselveiligheid kunnen garanderen. Dit is zeker van belang in de keuken van een ziekenhuis. Het blijft een uitdaging om aangepaste maaltijden, die lekker en veilig zijn, te produceren. Als dat bovendien op grote schaal is, is een goede organisatie cruciaal en voldoende kennis een must.

Tijdens deze opleiding worden alle aspecten met betrekking tot voedselveiligheid in een ziekenhuiskeuken nader toegelicht, vertrekkend vanuit de theorie, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Vanuit de wettelijke principes autocontrole, traceerbaarheid en meldingsplicht zal verduidelijkt worden hoe dit op de werkvloer kan geïmplementeerd worden. Gebaseerd op de gehanteerde checklists van het FAVV en de autocontrolegids voor de sector (G-025), zullen de basisvereisten één voor één aan bod komen en nader toegelicht worden. Naast de reeds lang toegepaste maatregelen met betrekking tot infrastructuur, reiniging, ongedierte, afval, persoonlijke hygiëne, … zal ook extra aandacht gaan naar allergenen en de overdracht van informatie hiervan.

Na deze opleiding weet u als verantwoordelijke waarmee u allemaal rekening moet houden en welke punten in orde moeten gebracht worden, zodat voedselveiligheid kan gegarandeerd worden. Bijkomend zal u gemakkelijker de FAVV-controle doorstaan of een smiley, via een audit, behalen.

Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat

Dit onderwerp staat momenteel niet op de agenda?
Contacteer Barbara en wij houden u op de hoogte.

Grasduinen in ons volledige aanbod

Dit of een gelijkaardig onderwerp als in-house opleiding?
Contacteer Barbara