Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie (Jurgen De Vreese | Marnix De Greve) | de nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht (Sandra Callewaert)

ON DEMAND webinar (4u)

MEER INFO OF INSCHRIJVEN

Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie
In deze sessie komt aan bod: de informatie en raadplegingsverplichtingen vóór het faillissement, bij het faillissement en na het faillissement, de verplichtingen bij aanvang van het faillissement, het lot van de lopende arbeidsovereenkomsten, opstellen en afgifte van sociale documenten, de aangifte van de schuldvordering, het nazicht, de aanvaarding, de aanhouding, of de betwisting van de schuldvordering, de rangregeling van de schuldvorderingen van werknemers, de rol van het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers, outplacement, de overdracht na faillissement en de beschermingsregeling voor werknemers, sociaalrechtelijke aandachtspunten bij procedure gerechtelijke reorganisatie.

Nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht
De voorbije jaren hebben tal van zakelijke zekerheidsrechten veranderingen ondergaan. Soms was er sprake van een drastische hervorming zoals de Pandwet (inw. 01/01/2018) en het Invorderingswetboek (inw. 01/01/2020). Andere wijzigingen gebeurden op een meer verdoken manier. Deze uiteenzetting licht deze veranderingen en bijhorende gevolgen toe. Hierbij komen zowel de zekerheidsrechten op roerende als deze op onroerende goederen aan bod. Daarnaast gaat de aandacht in deze lezing eveneens uit naar enkele belangrijke rechterlijke uitspraken binnen deze materie. Tot slot vindt een analyse plaats van een aantal rangconflicten aan de hand van concrete casussen.