Praktijk van de curator (Anthony Houthoofd)

LIVE webinar | 29 januari 2021 | 13:00 – 17:00

MEER INFO OF INSCHRIJVEN

 • Hoe kan ik curator worden
 • Uitleg over Regsol (digitalisering van het faillissementsgebeuren)
 • Taken van de curator (met verwijzing naar de wetsartikelen)
  • Taken bij openen van het dossier
  • Taken bij de vereffening
 • Realiseren van de activa
 • Vaststellen van het passief
 • Uitbetaling aan de schuldeisers
 • Kwijtschelding
 • Wat verdient een curator?