ONLINE RECHTSDAGEN 2021

Online Rechtsdagen voor zoveel mogelijk flexibiliteit

Iedereen kijkt uit naar de langverwachte vrijheid. Daarom bieden we de Confocus Rechtsdagen ook dit jaar online aan voor zoveel mogelijk flexibiliteit! Of u nu kijkt vanop uw kantoor of vanuit uw strandstoel: met de online Rechtsdagen kan het allemaal! 

Meerdere Rechtsdagen verspreid over meerdere momenten

We bieden meerdere Rechtsdagen als live webinar aan en dat op vaste dagen begin juli en eind augustus. Tussendoor vult u aan met on demand webinars, in dat geval kijkt u wanneer u dat zelf wil! 

Mix & match “LIVE webinars” en “ON DEMAND webinars”

Begin juli en eind augustus staan onze Rechtsdagen weer op het programma. Het zal een ONLINE-editie worden, waarbij u kan kiezen uit meerdere “LIVE webinars” aangevuld met “ON DEMAND webinars”. Aan u de keuze!

Een ruim zomeraanbod met meer dan 100 OVB-uren!

Kiest u voor LIVE webinars, dan kijkt u op een bepaalde datum en tijdstip. Kiest u voor ON DEMAND webinars, dan bepaalt u zelf wanneer u de webinar bekijkt. U kan ook pauzeren en op een later tijdstip verder kijken! Aan u de keuze!

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

WIST U DAT?

Ook voor online opleidingen kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de
KMO-portefeuille

Inschrijven via telefoon?

011 75 41 02

BEL ONS EN WIJ MAKEN UW INSCHRIJVING VOOR U IN ORDE

LIVE webinars

VASTE DATA EN UREN

Praktisch

ON DEMAND webinars

KIJK WANNEER U WIL

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen. U kijkt dus waar en wanneer u dat wil.
  • Pauzeren naar wens: U ben niet verplicht om de volledige opname in één keer te bekijken. Het platform onthoudt tot waar u uw video’s bekeken heeft en gaat de volgende keer automatisch verder.
  • Hernemen: Is er iets niet volledig duidelijk, wilt u een stukje van de presentatie hernemen? Dan kan dat.
  • U kunt kiezen tussen verschillende weergaves: enkel de powerpointpresentatie, enkel de spreker of beide.
Praktisch
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.

GOEDEREN­RECHT

ON DEMAND WEBINARS

Burgerlijk Wetboek Boek 3 “Goederen”:
Algemene bepalingen betreffende zakelijke rechten | publiciteit van zakelijke rechten | indeling van goederen | eigendomsrecht | mede-eigendom (3 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
info & inschrijven

Burgerlijk Wetboek Boek 3 “Goederen”:
Burenrelaties, burenhinder, afsluitingen en erfdienstbaarheden | vruchtgebruik | erfpachtrecht | recht van opstal (3 OVB-punten)

Dhr. Walter Niewold
info & inschrijven

ON DEMAND WEBINARS

Het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet: praktische voorbeelden | kritische reflecties | vergelijking met de federale rechtsregels (2 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
INFO & INSCHRIJVEN

Topics zakelijke rechten in het nieuwe Burgerlijk Wetboek: eigendom | mede-eigendom | burenhinder | erfdienstbaarheden | vruchtgebruik | recht van opstal en erfpacht (4 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
INFO & INSCHRIJVEN

Burenhinder en erfdienstbaarheden: nieuwigheden in het kader van het nieuwe goederenrecht (2 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
INFO & INSCHRIJVEN

Appartementsmede-eigendom: stand van zaken en evaluatie na meer dan 2 jaar nieuwe wet en opname in nieuw burgerlijk wetboek (4 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
INFO & INSCHRIJVEN

BURGERLIJK RECHT

ON DEMAND WEBINARS

Dwangsom (1 OVB-punt)
Mr. Sven Sobrie

INFO & INSCHRIJVEN

Actualia bestaande verbintenissenrecht en toekomstige verbintenissenrecht: onrechtmatige bedingen in B-to-B-contracten | actualia verbintenissen | krachtlijnen hervorming (3 OVB-punten)
Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen & Mr. Simon Deryckere
INFO & INSCHRIJVEN

Het nieuwe bewijsrecht (2 OVB-punten)
Mr. Nic Clijmans
INFO & INSCHRIJVEN

DEONTOLOGIE

ON DEMAND WEBINARS

De deontologie van de advocaat anders bekeken: beroepsgeheim, onafhankelijkheid, partijdigheid, het vermijden van belangenconflicten en de begrippen eer, vaardigheid en rechtschapenheid (3 OVB-punten)
Mr. Hugo Lamon
INFO & INSCHRIJVEN

Erelonen voor advocaten anno 2021: wettelijk en deontologisch kader (2 OVB-punten)
Mr. Hugo Lamon
INFO & INSCHRIJVEN

Beroepsgeheim, onafhankelijkheid, partijdigheid, het vermijden van belangenconflicten en de begrippen eer, vaardigheid en rechtschapenheid (3 OVB-punten)
Mr. Hugo Lamon
INFO & INSCHRIJVEN

STRAF­RECHT

ON DEMAND WEBINARS

Het onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken (2 OVB-punten)
Mr. dr. Joachim Meese
INFO & INSCHRIJVEN

Gerechtskosten in strafzaken na de wet van 23 maart 2019 (2 OVB-punten)
Prof. Daniel De Wolf
INFO & INSCHRIJVEN

De una-via-regeling in fiscale strafzaken (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
INFO & INSCHRIJVEN

Het hoger beroep in strafzaken (2 OVB-punten)
Mr. dr. Joachim Meese
INFO & INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINARS

Wegverkeersrecht: misdrijven en straffen  (3 OVB-punten)
Mr. Philip Traest
INFO & INSCHRIJVEN

Van een nieuw seksueel strafrecht tot Zorgcentra na Seksueel Geweld: recente ontwikkelingen in het seksueel strafrecht (3 OVB-punten)
Mevr. Liesbet Stevens
INFO & INSCHRIJVEN

Online misdrijven: wat kan en mag ik online ongestraft doen? (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
INFO & INSCHRIJVEN

Aansprakelijkheid van rechtspersonen (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
INFO & INSCHRIJVEN

De spijtoptantenregeling: een stand van zaken (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
INFO & INSCHRIJVEN

INSOLVENTIERECHT

ON DEMAND WEBINARS

Boek XX | het nieuwe insolventierecht (4 OVB-punt)
Mr. Dominique De Marez
INFO & INSCHRIJVEN

Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke aspecten bij insolventie | de nieuwigheden in het zakelijk zekerheidsrecht (4 OVB-punten)
Mr. Jurgen De Vreese | Mr. Marnix De GreveMevr. Sandra Callewaert
INFO & INSCHRIJVEN

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en curatoren (4 OVB-punt)
Mr. Dominique De Marez
INFO & INSCHRIJVEN

Vul aan met ON DEMAND WEBINARS

Faillissementsrecht (7 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
INFO & INSCHRIJVEN

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap (4 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
INFO & INSCHRIJVEN

Boekhouding en bedrijfsvoering voor curatoren | aandachtspunten in de balans a.h.v. praktische voorbeelden en cases (6 OVB-punt)
Mr. Anthony Houthoofd | Dhr. Peter Vermeiren
INFO & INSCHRIJVEN

Praktijk van de curator (3 OVB-punt)
Mr. Anthony Houthoofd
INFO & INSCHRIJVEN

BEWINDVOERING | ZORGVOLMACHT |  WILSVERKLARINGEN | PATIËNTENRECHTEN

ON DEMAND WEBINARS

Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019: toegelicht vanuit medisch, juridisch en socio-economisch standpunt – inclusief het nieuwe KB 12/02/2021! (4 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
INFO & INSCHRIJVEN

VER­ZEKERINGS­RECHT

ON DEMAND WEBINARS

Brandverzekeringen (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Autoverzekeringen (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Bouwrecht en verzekeringen: Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) | Wet-Peeters (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Wet Landverzekeringsovereenkomst deel 1: mededelingsplicht | verval van het recht op de verzekeringsprestatie (2 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Wet Landverzekeringsovereenkomst deel 2: subrogatievordering | verjaringsregels van de wetgeving landverzekeringsovereenkomst (4 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Wet Landverzekeringsovereenkomst deel 3: gelding van de waarborg in de tijd | eigen recht van de benadeelde (4 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Ondernemingen en verzekeringen: BA onderneming, van aansprakelijkheid naar BA verzekeringen | BA onderneming, welke BA verzekeringen | BA onderneming, bijzondere dekkingen in BA uitbating | beroepsaansprakelijkheid | bestuurdersaansprakelijkheid (7 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Levensverzekeringen: een overzicht van de nog lopende contracten (6 OVB-punten)
Dhr. Carl Wtterwulghe
INFO & INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINARS

Arbeidsongevallen: arbeidsongevallenverzekering | aangifteverplichting | schadeloosstelling | uitsluiting van dekking arbeidsongevallenverzekering | aansprakelijkheid (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Verzekering B.A. Privé Leven: een grondige doorlichting van de waarborgen en de uitsluitingen (3 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Rechtsbijstandsverzekering: wettelijke context en de bijhorende Europese invloed (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Productaansprakelijkheid: juridische context (3 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Productaansprakelijkheid: verzekering van de productaansprakelijkheid (verzekering B.A. na levering) (4 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Medische expertise: soorten expertises en betrokken artsen | schadeposten | expertiseverslagen | patiëntenrechten | beroepsgeheimen | algemeen normaal verloop en specifiek verloop | de goede expert/deskundige | praktische case (2 OVB-punten)
Dhr. Dirk D’Hollander
INFO & INSCHRIJVEN

De impact van contractclausules op verzekeringscontracten: overzicht van verschillende contractclausules (3 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
INFO & INSCHRIJVEN

Het minnelijk deskundigenonderzoek in de autobranche: minnelijke expertise versus bindende derdenbeslissing versus arbitrage (1 OVB-punt)
Dhr. Kurt Becue
INFO & INSCHRIJVEN

SUCCESSIEPLANNING & FAMILIERECHT

ON DEMAND WEBINARS

EOT & alimentatie: EOT & alimentatie | recente rechtspraak | praktische voorbeelden | model van clausule inzake regelingsakte (2 OVB-punten)
Mr. Hilde Vanbockrijck
INFO & INSCHRIJVEN

Gevolgen van echtscheiding op fiscaal vlak: vermogensverdeling na echtscheiding & echtscheiding en kinderen (3 OVB-punten)
Mr. Hilde Vanbockrijck
Weldra beschikbaar als on demand webinar

Erfbelasting en VLABEL: de recente standpunten en beslissingen (3 OVB-punten)
Mr. Liesbeth Franck

INFO & INSCHRIJVEN

De klassiekers van de successieplanning in het licht van het nieuwe erfrecht en huwelijksvermogensrecht: het nieuwe erfrecht | het nieuwe huwelijksvermogensrecht | schenkingen | testamenten | topics (5 OVB-punten)
Mr. Dirk De Groot
INFO & INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINARS

Erfovereenkomsten: importeer familiale vrede en gemoedsrust in uw successieplanning (2 OVB-punten)
Mr. Rinse Elsermans
INFO & INSCHRIJVEN

Nieuwe samenlevingsvormen anno 2021: diverse fiscale en burgerrechtelijke gevolgen van de gekozen samenlevingsvorm (2 OVB-punten)
Mr. Liesbeth Franck
INFO & INSCHRIJVEN

Actualia familiaal vermogensrecht: recente uitspraken in huwelijksvermogensrecht en erfrecht (2 OVB-punten)
Mr. Hilde Vanbockrijck
INFO & INSCHRIJVEN

SCHULDBEMIDDELING

ON DEMAND WEBINARS

Deze 4 webinars vormen samen 9u, en dus 9 OVB-punten. Ze dienen samen besteld te worden omdat ze deel uitmaken van een reeks.

Schuldbemiddeling anno 2021: raakvlakken tussen CSR en bewindvoering
Regina Gymza

INFO & INSCHRIJVEN

Schuldbemiddeling anno 2021: bewindvoering en schuldbemiddeling
Walter Niewold
INFO & INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINARS

Deze 4 webinars vormen samen 9u, en dus 9 OVB-punten. Ze dienen samen besteld te worden omdat ze deel uitmaken van een reeks.

Schuldbemiddeling anno 2021: actuele ontwikkelingen | het einde van de CSR (herroeping)
Mr. Wim Smits
INFO & INSCHRIJVEN

Schuldbemiddeling anno 2021: collectieve schuldenregeling in de praktijk
Mr. Manu Mertens

INFO & INSCHRIJVEN

VENNOOT­SCHAPS­RECHT

ON DEMAND WEBINARS

De advocaat en btw (2 OVB-punten)
Koen Dewilde

INFO & INSCHRIJVEN

Balanslezen voor niet-financiële professionals: op 5 uren wegwijs in een balans! (5 OVB-punten)
Peter Vermeiren
INFO & INSCHRIJVEN

De vennootschap voor de zelfstandige: mogelijkheden en beperkingen vanuit fiscale overwegingen (2 OVB-punten)
Marc Gielis
INFO & INSCHRIJVEN

Vastgoed in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting: is lenen wel (altijd) zinvol? (2 OVB-punten)
Marc Gielis
INFO & INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINARS

Het nieuwe WVV, bent u al helemaal mee? (3 OVB-punten)
Mr. Pieter Van den Broeck
INFO & INSCHRIJVEN

Conflicten in vennootschappen (1 OVB-punt)
Mr. Pieter Van den Broeck
INFO & INSCHRIJVEN

Bestuurdersaansprakelijkheid (3 OVB-punten)
Mr. Dominique De Marez
INFO & INSCHRIJVEN

Bestuurdersaansprakelijkheid | D&O-verzekering als bescherming voor de bestuurders (3 OVB-punten)
Mr. Virginie Frémat | Dhr. Willy Vanduffel
INFO & INSCHRIJVEN

Waardebepaling van bedrijven: fundamentele concepten van het waarderingsproces | overzicht van de voornaamste waarderingsmethodes (2 OVB-punten)
Peter Vermeiren
INFO & INSCHRIJVEN

DE ADVOCAAT ALS ONDER­NEMER

Vul aan met ON DEMAND WEBINARS

Balanslezen voor niet-financiële professionals: op 5 uren wegwijs in een balans! (5 OVB-punten)
Peter Vermeiren
INFO & INSCHRIJVEN

De vennootschap voor de zelfstandige: mogelijkheden en beperkingen vanuit fiscale overwegingen (2 OVB-punten)
Marc Gielis
INFO & INSCHRIJVEN

Vastgoed in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting: anno 2021 (3 OVB-punten)
Marc Gielis
INFO & INSCHRIJVEN

Vul aan met ON DEMAND WEBINARS

Erelonen voor advocaten anno 2021: wettelijk en deontologisch kader (2 OVB-punten)
Mr. Hugo Lamon
Weldra beschikbaar als on demand webinar!

Algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan de BV en NV | BV/NV in detail doorgelicht (3 OVB-punten)
Mr. Pieter Van den Broeck
INFO & INSCHRIJVEN

Conflicten in vennootschappen (1 OVB-punt)
Mr. Pieter Van den Broeck
INFO & INSCHRIJVEN

Bestuurdersaansprakelijkheid (3 OVB-punten)
Mr. Dominique De Marez
INFO & INSCHRIJVEN

De advocaat en btw (2 OVB-punten)
Koen Dewilde

INFO & INSCHRIJVEN

Waardebepaling van bedrijven: fundamentele concepten van het waarderingsproces | overzicht van de voornaamste waarderingsmethodes (2 OVB-punten)
Peter Vermeiren
INFO & INSCHRIJVEN