In-house voor milieucoördinatoren

In-house voor milieucoördinatoren

Opleidingen op maat

Milieucoördinatoren krijgen jaarlijks een zwaar pakket van 30 uur permanente vorming opgelegd. Een arbeids- en kostenintensief gegeven. Hoewel wij steeds ons best doen om onze opleidingen dicht bij onze klanten te organiseren, zijn onze mogelijkheden ook daar beperkt. De reistijd is voor onze klanten een niet te onderschatten kostenfactor.

Maar wat als onze experten nu naar uw kantoor komen?

U kunt op ons rekenen voor specifieke opleidingen voor milieucoördinatroren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kunt u ook kiezen voor kwalitatieve workshops rond soft skills.

Wat behoort tot de mogelijkheden?

Op zich kunnen wij van elke opleiding in ons reguliere aanbod, een in-house op maat creëren. De Confocusexperten passen de inhoud aan, naar de wensen en noden van uw publiek. Ook onderwerpen die in de lijn van de expertise van onze sprekers liggen, behoren tot de mogelijkheden. De opleiding wordt dan volledig op maat samengesteld.

Heeft u een vraag, of wenst u de mogelijkheden te bespreken, twijfel dan niet om contact op te nemen met Barbara. Wij denken graag met u mee.

Opleidingen specifiek voor milieucoördinatoren

Hygiëne in de voedselketen

Een goede hygiëne in levensmiddelenbedrijven is van essentieel belang. In deze opleidng wordt aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht wat een efficiënte reiniging en ontsmetting omvat. Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat Dit...

Lees meer

Het omgevingsloket in een nieuw kleedje

Onze lesgever legt op een praktische manier de werking van het omgevingsloket uit. Nieuwe lay-out Aangepaste manier van werken Overzicht van de verdere ontwikkelingen Aandachtspunten na 18 maanden omgevingsloket in gebruik Aan bod komt onder andere: Een...

Lees meer

Hygiëne in de voedselketen

Een goede hygiëne in levensmiddelenbedrijven is van essentieel belang. In deze opleidng wordt aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht wat een efficiënte reiniging en ontsmetting omvat. Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat Dit...

Lees meer

De Waalse milieuwetgeving in een notendop

De milieuwetgeving is een bijzonder breed onderwerp. In het kader van deze opleiding zullen we ons dan ook toeleggen op de volgende elementen, specifiek voor het Waalse Gewest: het beheer en de sanering van vervuilde of potentieel vervuilde grond de...

Lees meer

VLAREM-trein 2018 en actuele VLAREM-topics​

Op de valreep van 2018, nl. op 21 december, werd de zgn. VLAREM-trein 2017 voor de 2e keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het advies van de Raad van State werd ontvangen op 25 februari 2019. Na de verwerking ervan zal de VLAREM-trein 2017 wellicht...

Lees meer

De Vlaamse milieuwetgeving in een notendop

De expertise van onze spreker valt binnen de verschillende aspecten van het vastgoed- en publiekrecht. Hij adviseert onder andere over het bekomen van vergunningen, andere administratieve toelatingen en omgevingsrecht in het algemeen. Voor hij toetrad tot...

Lees meer

Nieuwigheden van de codex-trein

De codextrein van eind 2017 zorgde voor een nieuwe frisse wind in het omgevingsrecht. Van een resem bepalingen was het echter koffiedik kijken wat de impact ging zijn in de praktijk. Vrijwel alle wagons zijn na meer dan een jaar stilaan in beweging. Tijd...

Lees meer

Industriële geurhinder | aanpak en beheersing

Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de vaakst voorkomende klachten tegen bedrijven. In deze opleiding wordt gestart met een bondige toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen. Er wordt vervolgens ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe...

Lees meer

MEERDAAGSE OPLEIDING: ‘Water’

De tweedaagse opleiding 'Water' bestaat uit vier sessies die ook apart gevolgd kunnen worden: Technische aspecten van het lozen van industrieel afvalwater Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering Waterhuishouding in de industrie: beheersing en...

Lees meer

Inspecties en handhaving

Als bedrijf kan je de Milieuinspectie over de vloer krijgen. In deze sessie wordt bekeken hoe je als bedrijf hiermee kan omgaan en zich maximaal kan voorbereiden. Wat gebeurt na de controle en welke weg wordt gevolgd in de Handhavingsregelgeving? Van...

Lees meer

Aansprakelijkheden van de milieucoördinator

De sessie over de aansprakelijkheden van de milieucoördinator zal worden opgebouwd in vier stappen. In de eerste stap wordt in concreto het begrip aansprakelijkheid uiteengezet. Zo zal er worden belicht welke soorten aansprakelijkheden er zijn en de wijze...

Lees meer

Bedrijfsbezoek Danone Rotselaar

Respect voor de natuur is voor Danone een tweede natuur. Een beheerst water- en energieverbruik, een vermindering van afval zijn de sterkste uitdagingen voor een voedingsbedrijf. Tijdens het bedrijfsbezoek laat de milieucoördinator van Danone je graag zien...

Lees meer

Bodembeheer en sanering in het Waalse Gewest​

Het doel van deze opleiding is om op een gedetailleerde en praktische manier het beheer en de sanering van de bodem in het Waalse Gewest te onderzoeken, na de goedkeuring van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering. Onze...

Lees meer

De wijziging van het Bodemdecreet

Op 21 september 2018 keurde de Vlaamse regering intussen nog een wijziging van het VLAREBO goed. De wijzigingen hebben vooral een invloed op de regeling grondverzet, de cofinanciering, de criteria voor het bepalen van de saneringsvariant en de geldigheid...

Lees meer

Praktische workshops

Agressie aan de telefoon

U bent blij met uw medewerkers want ze zijn begaan met hun opdracht. Ze willen correct en professioneel klanten of debiteuren begeleiden tijdens een juridische of minnelijke procedure. Geen gemakkelijke opdracht want tijdens hun taakuitvoering worden ze...

Lees meer